072-221-8100Sales@bizphone.co.il
leumicard-a07425e5f5
מה עשינו בקמפיין של לאומי כארד?

במסגרת הקמפיין עבור חב׳ לאומי כארד המיועד לאנשי האקדמיה באוניברסיטת ת״א, פנינו לסגל האקדמיה

והנפקנו להם באמצעות חב׳ לאומי כארד כרטיס אשראי ייעודי להם.

שותפים עסקיים

תאריך :

לקוח/ה:

נושא :